Kategori: <span>Integrationer</span>

PAXml är ett standardiserat format för överföring av löneunderlag till ett lönesystem. Det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester.  PAXml formatet kan importeras av bland annat Fortnox Lön, Crona Lön och Kontek Lön.