Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

Ny version av mobila webben!

Den gamla mobilwebben var dåligt underhållen och kommer att fasas ut så småningom den ligger kvar tillsvidare som en backup ifall något skulle strula. Denna versionen klarar av de nya funktionerna i tidrapport. För vår del är detta också ett stort lyft då appen och mobilwebben bygger på samma kod så att vi snabbt och smidigt kan lägga ut uppdateringar. Nyheter
 • Kalenderrapportering
 • Materialrapportering
 • Kategorirapportering
 • Personalliggare
 • Möjlighet att ändra alla typer av rapporter.
 • Bättre stöd för mobiler med Windows 8.
     

Ny version av android app v 1.4.0

I denna version har vi uppgraderat kringbiblioteken för att stänga ett säkerhetshål samt diverse buggfixar.    

Ny version av tidrapport (3.00)

Vi har glädjen att släppa en ny version av tidrapport, detta är en av de största uppdateringarna vi gjort. Många nyheter och fixar. Då denna version påverkar alla delar av tidrapport tar vi tacksamt emot funderingar och önskemål tidrapport utvecklas tillsammans med er. Nyheter Allmänt
 • Materialrapportering - Lägg in era egna artiklar så att rapportörerna kan rapportera vad som går åt.
 • Kategorirapportering - Kategorisera er tid lägg in egna kategorier så att rapportörerna kan specificera  hur de har fördelat sin dag
 • Fakturaunderlaget inkluderar alla prissatta uppgifter- Timmar, kilometer, Utlägg, Leverantörskostnader och  Materialrapporter .
 • Skapa projekt som rapportör - Nu kan rapportören skapa projekt även i webben.
 • Möjlighet att rapportera ett utlägg kopplat till ett projekt.
 • Ny pdf som bara innehåller material rapporter och leverantörskostnader.
 • Möjlighet att söka på ort i fliken "Projekt-Tid"
 • Möjlighet att sätta en rabatt sats på enskilda projekt för tim kostnader.
 • Inställning om man vill visa text eller värde för egna kolumner i exporter.
 • Inställning om egen kolumn skall ha standard värde eller ej.
 • Ny design på fliken "Tid-Admin" m.h.a. flikar.
 • Design uppdateringar för att få tidrapport mer enhetligt.
 • Inställning tillåt rapporter med 0 timmar.
 • Möjlighet att rapportera 0,1 timmar som minsta timval.
Personalliggare
 • Stämpla in via SMS - Skicka ett SMS till 72323 skriv tid projektnummer i sms:et om du är in stämplad stämplas du ut annars stämplas du in.
 • Ny användartyp PL Admin. - Den användaren ser bara personalliggardelen av tidrapport perfekt för bygget.
Buggfixar
 • Fixat att vi visat fel veckonummer i kalendern v53 ställde till problem.
 • Fix av val av nytt projektnummer då en rapportör skapar projekt.
 

Ny appversion 1.3.9 till IOS och Android

Appen har fått ett rejält funktionslyft. Nu kan man ändra allt som man kan ändra i webben i appen.  Appen finns tillgänglig både för IOS och Android. Nyheter i version 1.3.9
 • Ändring av Utlägg/Traktamenten/Rapporter
 • Förberedd för material och kategori rapportering.
 • Säkrare synkning.
 • Snabbare
Om ni upplever några problem med den nya versionen hör gärna av er till support@tidrapport.nu och uppge vilken telefon det gäller.

Nya appar till IOS och Android med Personalliggare släpps idag!

Nu är apparna uppdaterade för att kunna hantera personalliggare kravet. I denna versionen har vi rättat till de kända problemen för IOS med problem att välja projekt. Samt synkroniserings problem. Kalenderrapporteringen har också kommit in i appen, detta är det första steget till att göra alla rapporterings sätt så lika varandra som möjligt. Kalender rapporteringen har varit väldigt uppskattad i webben,  Utvecklingen fortsätter....   2015-11-15 15.31.292015-11-15 15.31.402015-11-15 15.31.21

Personalliggare Bygg färdig!

Nu finns personalliggaren på plats, finns att aktivera under: Mitt Företag->Inställningar->Rapporterings Inställningar->Personalliggare. Vi jobbar vidare med appen just nu för att få in personalliggaren där också, idag är allt färdigt i webben. Läs mer om hur den används här.

Personalliggare Bygg på gång

Personalliggare i tidrapport Som ni säkert redan känner till träder en ny lag i kraft den 1 januari 2016 som kräver att alla

byggprojekt mot juridisk person överstigande fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr) skall föra elektronisk personalliggare. Tidrapport kommer att släppa uppdateringar av webb och appar under november månad som kommer att lösa detta.

Vår tanke är att varje rapportör skall stämpla in på morgonen och ut på eftermiddagen i dessa personalliggarprojekt. Arbetsledaren kommer via webben ha tillgång till en administratörssida där han/hon ser vilka som är instämplade och kan hålla ordning på detta. Ni kommer också att kunna lägga in underentreprenörer så att de kan stämpla in i era personalliggarprojekt.

Personalliggaren kommer sedan att kunna exporteras i det format som Skatteverket bestämt.

Personalliggaren kommer att vara gratis för befintliga kunder. Vi återkommer då den nya versionen är på plats.

  Exempel från app

Exempel från app

Mvh Tidrapport Supporten

Tidrapports servrar uppgraderade

Uppgraderingen har gått bra tidrapport huserar numera i Sverige, Tyskland, Holland och England allt för att ha så hög tillgänglighet som möjligt. Nu fortsätter vi att utveckla personalliggare och materialrapportering! Mvh Tidrapport Supporten    

Uppgradering av servrar Fredag 16/10 20:00 – Lördag 17/10 19:00

Tidrapport växer och vi måste uppgradera våra servrar. Tyvärr blir vi tvungna att hålla stängt webben nu på fredag kväll till lördag kväll. Tidrapport kommer att bli ännu snabbare och stabilare efter denna uppgradering. Planerat service fönster Fredag 16/10 20:00 - Lördag 17/10 19:00. Hoppas att detta inte krånglar till det för er ! Mvh Tidrapport Supporten    

Tidrapport.nu hanterar Personalliggare Bygg

Arbetet med att hantera personalliggare har påbörjats.

Vi har fått en hel del frågor om Personalliggare det senaste. Tidrapport kommer att uppfylla kraven som Skatteverket ställer på byggherren om personalliggare från och med 1 januari 2016. Vi kommer inte att använda oss utav ID06 korten utan kommer att hantera detta i appen/webben. Konceptet bygger på en stämpelklocka där man väljer projekt och stämplar in  vid ankomst och stämplar ut vid hemgång, uppgifterna kommer att användas både till personalliggaren samt som underlag för tidrapport. Vi kommer även att ta fram en ny användartyp för underentreprenörer som kommer att få möjlighet att stämpla in i tidrapport för att få en heltäckande personalliggare för alla verksamma på arbetsplatsen. Tidrapport.nu kommer att kunna leverera de olika export filer som skatteverket vill ha det viktiga är att alla kommer ihåg att stämpla in och ut. Mvh Tidrapport supporten

Citat skatteverket nedan

Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras. Personalliggaren ska föras av entreprenören och innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter om entreprenören och de personer som är verksamma på arbetsplatsen. Däremot behöver inte personer som under kortare tid lastar och lossar material, varor eller hjälpmedel registreras. Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är konsument. Ansvaret att anmäla byggverksamhet och tillhandahålla personalliggare kan skriftligen överlåtas till den näringsidkare som fått i uppdrag att självständigt svara för arbetets utförande, t.ex. generalentreprenör. Vid delad entreprenad kvarstår dock ansvaret hos byggherren och ansvaret kan heller inte överlåtas till en underentreprenör. Om anmälan inte skett till Skatteverket är kontrollavgiften 25.000 kr.

Oannonserade besök

Skatteverket ska ha möjlighet att kontrollera personalliggaren genom oannonserade besök på byggarbetsplatsen. Om man inte tillhandahåller utrustning så att personalliggare kan föras, inte tillhandahåller liggaren för Skatteverket på byggarbetsplatsen eller inte dokumenterar identifikationsuppgifter i liggaren; är kontrollavgiften 10.000 kr vid varje kontrolltillfälle samt 2.000 kr för varje person som vid kontrollen är verksam och inte dokumenterad i liggaren. Lagen gäller för alla nya projekt som påbörjas efter 1 januari 2016 eller för gamla projekt som påbörjats före ikraftträdandet men som kommer att avslutas efter den 30 juni 2016. För sistnämnda typer av projekt inträder skyldigheterna tidigast från 1 januari 2016.