Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

Ny webbplats och logotyp!

Ny modernare stil på vår hemsida, vi har slagit ihop tidrapportbloggen.se med tidrapport.nu så att man bara behöver leta på ett ställe.

Hoppas att ni gillar det nya utseendet !

tid_logo

Ny version av tidrapport.nu (2.60)

 • Uppdatering av kalenderns kring bibliotek för att framtidssäkra för kommande uppdateringar till webbläsare.
 • Helgdagar visas i kalendern igen.
 • En början till att göra fakturaunderlag, Ny flik under Mitt Företag->Inställningar -> Fakturering. Bygger på att man anger ett pris exklusive moms per rapportör/timme. Kommer att utvecklas vidare.
 • Buggfixar

Ny version av webben

Version 2.55
 • Bättre stöd för attestering i flera led.
 • Möjlighet att få fakturan via posten mot en avgift på 50kr per faktura.
 • Diverse buggfixar.
Tidrapport uppdateras kontinuerligt baserat på kunders önskemål en del är specifika för just den kunden men allt som kan anses vara användbart för andra återfinns som inställningar under Mitt Företag -> Inställningar.

Ny version av appen 1.2.1

Appen har uppgraderats med nya kringbibliotek för att få den snabbare och säkrare i både IOS och Android. Denna version släpps till både IOS och Android. Nu skall vi börja med att ge möjlighet att ändra Rapport/Utlägg/traktamente i appen.

Ny version av webben (v. 2.42)

Ny version av tidrapport.nu släppt. Nyheter - Summering av traktamenten i samtliga utdrag - Nya inställningar för traktamenten kan välja bort att visa avresetid samt ankomsttid. - Möjlighet att tillåta rapportör att skapa projekt via appen. - Tightare integrering mellan webben och appen. - Möjlighet att ställa in dokument marginaler i alla pdf exporter.
marginalertraktamentenskapaprojekt

Nya versioner av apparna släppta till IOS och Android

Vi håller ständigt på att anpassa tidrapport baserat på kundönskemål. Version 1.1.4 av appen har släppts på IOS och Android. - Ny design - Innehåller buggfixar för synkronisering emellan tidrapport.nu och appen. - Prestanda förbättringar. - Möjlighet att skapa nya projekt ifrån appen. Finns på Google Play samt Appstore från och med idag.

Tidrapport.nu släpper app till Iphone/Ipad

Hej, nu finns appen att hämta. Viktig milstolpe att appar finns till Android och IOS. Har varit efterfrågat ett tag, nu skall vi ta tag i övriga önskemål!  

Tidrapport.nu på Google Play

Många kunder har önskat app till mobiltelefonen, här kommer första steget. Detta gör att man kan rapportera även utan mottagning tidrapporten sparas lokalt i telefonen och synkas iväg till tidrapport vid nästa start. Tidrapport finns numera som app för Android. Appen är till för rapportörer Appar till Iphone/Ipad kommer inom kort.  
App bild 1App bild 2App bild 3
Hämta appen här På google play

Version 2.00 släppt

Alla versioner som släpps i tidrapport.hemsida.eu görs baserat på kundönskemål och är tillgängliga för alla kunder.

Version 2.00 överblick (Klicka på bilderna för att se dem i fullstorlek.) Rapport nyheter

 • Ny typ av kolumn flerval med egna värden.(Se bild)
 • Projekt info knapp om man är osäker på projekt(Se bild)
 • Ny kopierings knapp för att kopiera utan att öka datum.

Dessa nyheter finns givetvis i alla rapporteringslägen: Tabell/Kalender/Mobil.

Ny kolumn typ, ny kopiering samt projekt info

Inställningar Egna kolumner

 • Den nya kolumntypen heter egna flerval.
 • Finns under Mitt Företag>Inställningar>Rapport Inställningar>Egna kolumner.

Inställningar Pdf Exporter

 • En mängd möjligheter med kolumnbredder för varje tabell.
 • Kundpdf:en är mycket mer inställningsbar.
 • Vill ni inte visa en kolumn sätter ni bredden till 0 för den kolumnen och fördelar ut övrig bredd på andra kolumner.
 • Sidnummer finns tillgängligt för exporterna
 • A4 orientering Porträtt/Landskap
 • Tabellbredder inställningsbara.

Övriga uppdateringar

 • Papperskorg för borttagna användare. Så att man kan återaktivera borttagna användare genom att maila supporten.
 • Möjlighet att kunna flytta projektkostnader.
 

Alla utdrag tydligare

Uppdatering som visar veckodagar för att göra utdragen tydligare. Även möjligt att färglägga enskilda rapporter för att lättare få en överblick vilka tidrapporter som ligger till vilka datum. Inställning: Mitt Företag>>Inställningar>> "Export Inställningar">>"PDF Inställningar">>"Lön PDF">>"Färglägg tabeller"