Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

SMS rapportering

Har fått en del frågor kring hur ett rapporterings sms skall se ut och hur detta fungerar.

Förutsättningar för att sms:et skall rapporteras in i tidrapport är:

  • Att det finns en rapportör inlagd med det mobil nummer som sms:et skickas ifrån
  • Att rapportören vet projektnumret för projektet de arbetar i.

Sms:en skickas till nummer 72323 och inleds med ordet tid, vilket är vårt prefix. För vårt företag ser formatet ut såhär varje del av sms:et skiljs åt med ett mellanslag : tid projNr timmar km notering

   

(T.v) Exempel sms  där jag har jobbat i projekt 9004 i 8 timmar samt kört 37 km.

Detta ställs in under Mitt Företag->Inställningar->Rapport Inställningar->SMS Rapport (Se bild till höger). Försök att hålla nere antalet kolumner för att underlätta rapporteringen.

 

Inställningar SMS rapportering

 

Alla inkomna SMS till tidrapport finns i SMS -> SMS Inkorg, där kan man se och åtgärda felaktiga SMS så att de kommer in på rätt projekt.Hoppas att detta underlättar för er att komma igång med tidrapports SMS-rapport.

 

 

Tidrapportbloggen startas

tidrapportbloggen Tanken med tidrapportbloggen.se är att vi skall kunna hålla våra kunder uppdaterade kring nyheter, önskemål och problem på ett enkelt sätt. Bloggen är lättare att hålla levande till skillnad från en hemsida som ofta blir mer statisk. Här kommer vi att informera om vad som händer kring tidrapport, hålla en kunskapsbank kring frågor samt ge möjlighet till att på ett mer strukturerat sätt önska ny funktionalitet. Den officiella hemsidan är fortfarande tidrapport.nu