Nyheter

Tidrapport.nu - i ständig utveckling sedan 2006

Tidrapport.nu släpper app till Iphone/Ipad

Hej, nu finns appen att hämta. Viktig milstolpe att appar finns till Android och IOS. Har varit efterfrågat ett tag, nu skall vi ta tag i övriga önskemål!  

Tidrapport.nu på Google Play

Många kunder har önskat app till mobiltelefonen, här kommer första steget. Detta gör att man kan rapportera även utan mottagning tidrapporten sparas lokalt i telefonen och synkas iväg till tidrapport vid nästa start. Tidrapport finns numera som app för Android. Appen är till för rapportörer Appar till Iphone/Ipad kommer inom kort.  
App bild 1App bild 2App bild 3
Hämta appen här På google play

Version 2.00 släppt

Alla versioner som släpps i tidrapport.hemsida.eu görs baserat på kundönskemål och är tillgängliga för alla kunder.

Version 2.00 överblick (Klicka på bilderna för att se dem i fullstorlek.) Rapport nyheter

 • Ny typ av kolumn flerval med egna värden.(Se bild)
 • Projekt info knapp om man är osäker på projekt(Se bild)
 • Ny kopierings knapp för att kopiera utan att öka datum.

Dessa nyheter finns givetvis i alla rapporteringslägen: Tabell/Kalender/Mobil.

Ny kolumn typ, ny kopiering samt projekt info

Inställningar Egna kolumner

 • Den nya kolumntypen heter egna flerval.
 • Finns under Mitt Företag>Inställningar>Rapport Inställningar>Egna kolumner.

Inställningar Pdf Exporter

 • En mängd möjligheter med kolumnbredder för varje tabell.
 • Kundpdf:en är mycket mer inställningsbar.
 • Vill ni inte visa en kolumn sätter ni bredden till 0 för den kolumnen och fördelar ut övrig bredd på andra kolumner.
 • Sidnummer finns tillgängligt för exporterna
 • A4 orientering Porträtt/Landskap
 • Tabellbredder inställningsbara.

Övriga uppdateringar

 • Papperskorg för borttagna användare. Så att man kan återaktivera borttagna användare genom att maila supporten.
 • Möjlighet att kunna flytta projektkostnader.
 

Alla utdrag tydligare

Uppdatering som visar veckodagar för att göra utdragen tydligare. Även möjligt att färglägga enskilda rapporter för att lättare få en överblick vilka tidrapporter som ligger till vilka datum. Inställning: Mitt Företag>>Inställningar>> "Export Inställningar">>"PDF Inställningar">>"Lön PDF">>"Färglägg tabeller"

Månads sammanställning i löneutdrag

På önskemål har vi lagt till månadssammanställning i löneutdragen. För att visa den gå till Mitt företag>Inställningar>Export Inställningar>Löneutdrag. Nu finns det alltså sammanställningar för dag, vecka, månad. Se exempel nedan:

Maila dokument till tidrapport

Ny funktion där man kan maila dokument till dokument@tidrapport.nu så sparas de i er databas. Anger man ett giltigt projekt nummer i ämnesraden så kommer filerna sparas kopplade till det projektet annars hamnar de under allmänna dokument. gränsen för vad ni får lagra är för närvarande 50 mB, detta är mest till för att dela aktuella dokument på ett säkert sätt.  Hoppas ni finner det användbart!  

SMS rapportering

Har fått en del frågor kring hur ett rapporterings sms skall se ut och hur detta fungerar.

Förutsättningar för att sms:et skall rapporteras in i tidrapport är:

 • Att det finns en rapportör inlagd med det mobil nummer som sms:et skickas ifrån
 • Att rapportören vet projektnumret för projektet de arbetar i.

Sms:en skickas till nummer 0765106217 . För vårt företag ser formatet ut såhär varje del av sms:et skiljs åt med ett mellanslag : projNr timmar km notering

   

(T.v) Exempel sms  där jag har jobbat i projekt 9004 i 8 timmar samt kört 37 km.

Detta ställs in under Mitt Företag->Inställningar->Rapport Inställningar->SMS Rapport (Se bild till höger). Försök att hålla nere antalet kolumner för att underlätta rapporteringen.

 

Inställningar SMS rapportering

 

Alla inkomna SMS till tidrapport finns i SMS -> SMS Inkorg, där kan man se och åtgärda felaktiga SMS så att de kommer in på rätt projekt.Hoppas att detta underlättar för er att komma igång med tidrapports SMS-rapport.

 

 

Tidrapportbloggen startas

tidrapportbloggen Tanken med tidrapportbloggen.se är att vi skall kunna hålla våra kunder uppdaterade kring nyheter, önskemål och problem på ett enkelt sätt. Bloggen är lättare att hålla levande till skillnad från en hemsida som ofta blir mer statisk. Här kommer vi att informera om vad som händer kring tidrapport, hålla en kunskapsbank kring frågor samt ge möjlighet till att på ett mer strukturerat sätt önska ny funktionalitet. Den officiella hemsidan är fortfarande tidrapport.nu