Personalliggare Bygg på gång

Personalliggare i tidrapport
Som ni säkert redan känner till träder en ny lag i kraft
den 1 januari 2016 som kräver att alla

byggprojekt mot juridisk person överstigande fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr) skall föra elektronisk personalliggare.
Tidrapport kommer att släppa uppdateringar av webb och appar under november månad som kommer att lösa detta.

Vår tanke är att varje rapportör skall stämpla in på morgonen och ut på eftermiddagen i dessa personalliggarprojekt. Arbetsledaren kommer via webben ha tillgång till en administratörssida där han/hon ser vilka som är instämplade och kan hålla ordning på detta. Ni kommer också att kunna lägga in underentreprenörer så att de kan stämpla in i era personalliggarprojekt.

Personalliggaren kommer sedan att kunna exporteras i det format som Skatteverket bestämt.

Personalliggaren kommer att vara gratis för befintliga kunder.
Vi återkommer då den nya versionen är på plats.

 

Exempel från app

Exempel från app

Mvh
Tidrapport Supporten

  Om oss - Tidrapport.nu

  Tidrapport.nu är ett system för tidrapportering. Fokus ligger på enkelhet både för de som rapporterar och de som administrerar. 

  Vi har även en personalliggare som följer specifikationerna från Skatteverket.

  Testa systemet gratis i 30 dagar

  Vi är så säkra på vårt system att vi har en 30-dagars prova-på-period. Kontakta oss idag för att testa gratis eller gå in och känn på systemet i vårt demo.

  Fler nyheter

  Se alla nyheter