Överblick

Tidrapport hjälper ert företag med lönehantering och fakturering.
Fokus ligger på enkelhet och tillgänglighet.

Koll på löner

Tidrapportering med oss gör att ni slipper all hantering av lönelappar. Dessutom är allt uträknat och klart. Ni kan enkelt hålla koll på vilka som inte har rapporterat sin tid. Lägg in frånvaroprojekt såsom Sjuk eller VAB och liknande så att all icke arbetad tid också kan redovisas i Tidrapport för maximal kontroll.

Projekttid

Lägg in timkostnad på era anställda för att få koll på den upparbetade kostnaden. Ni får en snabb överblick över vad ni har att fakturera. Tidrapport summerar timmar och visar fördelningen mellan anställda per projekt. Markera tiden som fakturerad allteftersom, så att ni inte missar något.

Kostnader & Material

Lägg in leverantörskostnader och material kopplade till projekt så att ni inte missar något i er fakturering.

Flöden i Tidrapport

Nedan ser ni en skiss över hur Tidrapport fungerar i stort.

Det finns ingen vits att investera i ett system som ingen förstår sig på.
Varför just Tidrapport? »

Tidrapport är framtaget för byggbranschen men fungerar givetvis utmärkt för alla som säljer sin tid.

Exempel projekt/fakturaunderlag

Exempel löneunderlag

Intresserad ?

Här kan ni läsa mer och prova vårt demoföretag: Läs mer »

Fortsätt direkt till vår ordersida där ni kan se våra priser: Beställ »