Priser Tidrapport

I våra priser finns inga dolda avgifter eller bindningstider.
Priserna baseras på antalet rapporterande användare (administratörer, kunder och personalliggaranvändare räknas inte). I månadsavgiften ingår support, backuper och kontinuerliga uppdateringar/förbättringar.

1-5 RAPPORTÖRER

LITEN

500 kr/mån

Paket för det lilla företaget. 1-5 rapportörer, obegränsat antal administratörer.

6-15 RAPPORTÖRER

MELLAN

800 kr/mån

För det lite större företaget. 6-15 rapportörer, obegränsat antal administratörer.

16-25 RAPPORTÖRER

STOR

1000 kr/mån

För det medelstora företaget. 16-25 rapportörer och obegränsat antal administratörer.

25+ RAPPORTÖRER

STOR+

1000+ kr/mån

För det större företaget. Mer än 25 rapportörer, obegränsat antal administratörer. Kostar 1000 kr + 20kr extra per rapportör fler än 25.

PERSONALLIGGARE

Personalliggare

+129 kr/mån

Personalliggaren ger dig möjlighet att enkelt följa skatteverkets krav på byggarbetsplatser. Stämpla in och ut via app, sms eller web.

PLANERING

Planering

+ 99 kr/mån

Planera tid och resurser enkelt i en kalender. Planering är ett tillägg som ni aktiverar genom att kontakta oss.

Personalliggare / E-liggare

Om du enbart är intresserad av vår personalliggare så gäller nedan priser. Priserna baseras på antalet rapporterande användare (administratörer, kunder och personalliggaranvändare räknas inte). I månadsavgiften ingår support, backuper och kontinuerliga uppdateringar/förbättringar.

1-100 ANVÄNDARE

LITEN

300 kr/mån

1-100 användare, obegränsat antal administratörer.

101-150 ANVÄNDARE

MELLAN

400 kr/mån

101-150 användare, obegränsat antal administratörer.

151-200 ANVÄNDARE

STOR

500 kr/mån

151-200 användare, obegränsat antal administratörer.