Sekretesspolicy

Varför kundintegritet är viktigt för Itendi AB

Kundens rätt till integritet är av stor vikt för Itendi. Itendi är medvetna om att när en kund väljer att förse tidrapport med personlig information lägger kunden sin tillit i vår förmåga att hantera kundintegritet på ett ansvarsfullt sätt.

Itendi anser att denna information skall användas endast för att förbättra tjänsterna för kunden. Itendi har skapat denna sekretesspolicy för att understryka att vi skyddar kundens personliga information.

Skydda kundintegritet

Itendi tar nödvändiga steg för att skydda kundens integritet. När en kund ger oss känslig information (t.ex. ett personnummer) tar Itendi alla rimliga steg för att skydda den, så som kryptering. Itendi använder även rimliga säkerhetslösningar för att skydda kundens personliga information i tidrapport.nu. Itendi uppger ingen kundinformation till andra företag eller individer för marknadsföring utan kundens medgivande.

Personlig information som kan uppdateras av kunden

Den personliga information Itendi samlar och handhar går under den sekretesspolicy som var i kraft när informationen samlades ihop. Itendi reserverar sig för rätten att ändra i sekretesspolicyn. Kunden bör se igenom sekretesspolicyn periodsvis så att det möter kundens behov.