Personalliggare

Vår personalliggare / e-liggare är enkel att använda och exporterar godkända tidredovisningar enligt Skatteverkets krav. Personalen kan via app, web och SMS smidigt stämpla in och ut ur e-liggaren.
Stämpla in och ut har aldrig varit enklare.

Godkänd Personalliggare

Vår personalliggare kan användas som ett fristående system eller så används det som en funktion ihop med vårt tidrapporteringssystem. Beställning gör du enkelt på vår beställningssidan.

Läs mer om hur vår personalliggare fungerar nedan för Rapportörer och Administratörer. Du kan även se handhavandet i våra videoinstruktioner eller testa i vår demomiljö.

E-liggare – Rapportering

App/webb

När man väl  har fått sin inloggning till personalliggaren så loggar man in och ut ur projektet allt eftersom. Detta kan man göra via webben / mobilwebben / apparna. För rapportören kan detta liknas vid en stämpelklocka. Man väljer helt enkelt vilket projekt man jobbar med och trycker på Stämpla in eller Stämpla ut. Detta är inget man kan göra i efterhand utan måste skötas löpande varje dag. Skatteverket ska kunna ta ut en ögonblicksbild när som helst under dagen och den ska visa vilka som är på arbetsplatsen just den stunden.
Skärmklipp personalliggare app

SMS

Slipp krånglet med olika appar för olika arbetsplatser genom att logga in och ut via sms. Du skickar helt enkelt ett sms till nummer 0766862114 alt 0731230470 med projektnumret. Samma procedur gäller både vid incheckning och utcheckning. Personalliggaren checkar ut rapportören om denne är inloggad, annars sker en incheckning. Exempelbilden visar in/utstämpling i projekt 16567.

Exempelmeddelande:
Mottagare: 0766862114 meddelandetext: 16567

Läs mer om funktionen.

Skärmklipp in- och utcheckning via sms för vår personalliggare

E-liggare – Administration

1. Lägg till projekt

När ni får in ett projekt som klassas som personalliggarprojekt, anmäler ni detta till skatteverket och får ut ett referens-/projektnummer som ni matar in under Administrera->Projekt. Sedan väljer ni Personalliggare = Ja. När ni gjort detta dyker projektet upp i personalliggaren och ni kan börja stämpla in och ut.

2. Komplettera personalfakta

Skatteverket kräver att personnummer läggs in på alla rapportörer. Efter att ni aktiverat  personalliggaren i ert företag, dyker detta upp under Administrera -> Användare. Alternativt kan ni göra detta under Administrera-> Personalliggare-> Användare. Dyker det upp en ny UE på arbetsplatsen skapar arbetsledaren en användare till denne under Arbetsledning ->Personalliggare-> Användare.  För UE krävs personnummer, organisationsnummer och företagsnamn.

3. Stäm av personalliggaren

Allt eftersom projektet pågår sköter arbetsledaren personalliggaren på ett enkelt sätt. Han/hon bör ha som vana att stämma av att överblicken Administrera->Personalliggare->Översikt stämmer med verkligheten – alltså att alla som befinner sig på arbetsplatsen stämplat in i personalliggaren.

4. Följ upp Personalliggaren

Vår tanke med personalliggaren / e-liggaren  är att den skall vara så enkel som möjligt och kunna administreras helt och hållet av arbetsledaren på plats. Arbetsledaren kan stämpla in/ut rapportörer ur projektet, ändra felaktigheter, lägga till nya användare (UE-användare som bara har tillgång till personalliggaren), samt exportera godkända XML-filer om Skatteverket skulle komma på besök.

Videoinstruktioner för Rapportörer

Administrera Personalliggaren

Här går vi igenom hur du lägger till projekt som personalliggare. Se vilka som är instämplade mm.

Rapporter i Personalliggaren

Här visar vi hur du stämplar in och ut ur Personalliggaren.