Planering

Planeringsmodulen i Tidrapport.nu underlättar ert arbete. Vår flexibla kalender gör det möjligt att på ett enkelt sätt planera projekt och resurser. Kalendern känner till vilka projekt som är inlagda i Tidrapport. När ni lägger till ett nytt projekt sätter ni ett preliminärt startdatum eller klickar på ett datum i kalendern för att planera in projekten. Kontakta oss om ni vill aktivera den här funktionen i ert företag eller prova gärna själva genom att logga in i demoföretaget och klicka på fliken Planering.

Resursvy 

Denna vy utgår från resurserna/rapportörerna. Resurserna visas horisontellt och datumen vertikalt. Det ger en snabb överblick över vem som ska göra vad.

Kalendervy 

Denna vy visar vilket arbete som ska utföras varje dag och vilka resurser som utför detta. De båda vyerna visar samma information fast på olika sätt.

Funktioner i Planeringsmodulen

Tilldela personal

Tilldela lediga rapportörer till projekten.

Återkommande projekt

Stödjer återkommande projekt.

Kommande projekt

Visa rapportörerna deras kommande projekt.

Dela upp i etapper

Möjlighet att dela upp projekt i etapper.

Beläggning

Få snabbt en överblick över beläggningen.

Dra och Släpp

Dra och släpp era projekt på önskat datum.

Två olika vyer

Två olika vyer för olika behov: resurs och kalender.

Olika Tidsvyer

Planera i månads-, vecko- eller dagvy.

Färgsättning

Projekten är färgsatta för att enkelt få överblick.

Slutmarkera

Markera era projekt som färdiga.